کد: 582

پرسش

من دوست دارم از صدای قران سایت شما استفاده كنم.چگونه می توانماین كار را انجام دهم؟

پاسخ

در بخش قرآن بروید و از صدای سایت استفاده كنید.

مشاور : طالبی | پرسش : جمعه 13/10/1381 | پاسخ : جمعه 13/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName