کد: 573

پرسش

سیستم قرعه كشی شما خیلی مسخره است و هر كاری می كنم نمی توانم عضو شوم .

پاسخ

راهنمایی آن را به دقت بخوانید بعد قضاوت كنید.

مشاور : طالبی | پرسش : پنج شنبه 12/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 12/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName