کد: 53091

پرسش

اگر دایره در نقطهA بر زمین مماس باشد دایره باید به اندازه ی محیطش قل بخورد تا به همان نقطه ی A برسد حال اگر در دایره مذكور دایره ای هم مركز و كوچكتر و به صورت چسبیده باشد باز هم همین اتفاق می افتد یعنی مثلا نقطه B در راستای نقطه ی A (مماس بر زمین) و مركز دو دایره قرار داشته باشد باز هم اگر دایره بزرگتر به اندازه ی محیطش بچرخد نقطه ی B در همان مكان اولیه قرار می گیرد آیا این نمی رساند كه محیط دو دایره برابر است؟
حال آنكه می دانیم دایره ای در داخل قرار دارد كوچكتر است.
شما این مساله را چگونه ارزیابی می كنید.
با تشكر

پاسخ

این نكته كاملا صحیح است كه اگر دایره ای روی زمین بغلتد،مقدار مسافتی كه طی می كند تا نقطه شروع بر زمین مماس شود،برابر محیط دایره است.اما آیا دایره كوچكتر روی زمین می غلتد؟

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : سه شنبه 19/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 30/1/1383 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName