کد: 52994

پرسش

به نام خدا
دنباله سوال قبل اكانتهای ذیل نیز به اینترنت وصل نمیشود
323915 با كدامیك از ادعیه زیر امام سجاد (ع) در سحرها خدا را مناجات می كرد؟ الف) دعای كمیل ب) دعای عشرات ج) دعای ابوحمزه ثمالی د) دعای مشلول 1382/12/14 x C

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : سه شنبه 19/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 19/12/1382 | | | 0 سال | اينترنت رايگان | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName