کد: 52978

پرسش

به نام خدا
جواب سئوال روزانه13821218به صورت درست داده شد واكانت اینترنت دریافت شد ولی موقع ÷اسخ گوئی به خود سئوال روزانه ودخیره امتیاز ÷اخ خطا به شرح ذیل دریافت شد لطفا راهنمائی كنید
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error 80004005
Location: SpcAlloc.cpp:379 Expression: pPage->IsType (Page::TEXT_MIX_PAGE) SPID: 54 Process ID: 700
/Subscribe/ScoreBin/AnswerQuestion1.asp, line 128
باتشكر

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : دوشنبه 18/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 18/12/1382 | | | 0 سال | اينترنت رايگان | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName