کد: 52952

پرسش

با سلام (زبان فارسی)
لطفآ این نثر پیچیده را برای من معنی كنید .
من برای اظهار این سر فصول مشبع اندیشیده بو دم و آن را اصول و فروع و اطراف و زوایا نهاده و میمنه و میسره و قلب و جناح آن را به حقوق صحبت وممالحت و سوابق
اتحاد ومخالصت بیاراسته و مقدمات عهود و سوالف مواثیق را طلیعه ی آن كرده وحرمت هجرت و وسیلت غربت را مایه و ساقه گردانیده و بسیجیده ی آن شده كه بر این تعبیه در صحرای مباسطت آیم وحجاب مخالفت از پیكر مراد بردارم و به یمن ناصیت و بركت معنوت تو مظفر و منصور گردم .
از كتاب زبان فارسی 1 صفحه 84
با تشكر

پاسخ

با سلام و ادای احترام /
دوست خوبم از معنا كردن كل متن معذورم. اما با خواندن آن باید خدمتتان عرض كنم كه این متن از پیمان بستن و تعهد كردن شخصی به شخص دیگر سخن می‌گوید تا با همكاری صمیمانه و دوستانه هم به اهراف و موفقیت‌های خوبی دست یابند. پیروز باشید ...

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : دوشنبه 18/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 19/1/1383 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 61 بار

تگ ها :

UserName