کد: 52754

پرسش

در مورد زندگی بابا طاهر

پاسخ

با سلام
این هم شرح حال مختصر به اضافه چند بیتی از باباطاهر
بابا طاهر

بابا طاهر عریان پیری وارسته و درویشی فروتن بود كه دل به حقیقت بسته و صفای عشق به معبود را با خلوت دل در هم آمیخته بود. بابا طاهر از شاعران اواسط قرن پنجم هجری قمری و از معاصران طغرل بیك سلجوقی بوده است .امروز آگاهی زیادی از زندگی بابا طاهر در دست نیست. فقط در بعضی از كتب صوفیه ، ذكری از مقام معنوی و مسلك و ریاضت و درویشی، تقوی و استغنای او آمده است . نامش طاهر و باطنش طاهرتر و منزه تر از نامش ، شهرتش به بابا به خاطر سیر كامل او در طریقت زهد ، عشق به حقیقت و شیدایی او بوده است. كلمه عریان كه به او نسبت داده اند به علت بی توجهی به علایق دنیوی و لخت و عور زیستن وی می باشد. او مسلك درویشی و از خود فانی بودن و بی توجهی به علایق دنیوی را در زندگی همواره مراعات می كرد. آنچنانچه در خور سالكان حقیقی است دل در گرو دوست بسته و از جنبه خودبینی و خویش گرایی دور ساخته و موجب شده كه او هیچگاه در صدد تظاهر و خودستایی بر نیاید. مقبره بابا طاهر در شهر همدان واقع است كه اكنون مرقدش طوافگاه اهل دل می باشد.
• شب تاریك و راه باریك و من مست قدح از دست ما افتاد و نشكست
• نگه دارنده اش نیكو نگه داشت و گرنه صد قدح نفتاده بشكست
• ز دست چرخ گردون داد دیرم هزاران ناله و فریاد دیرم
• نشسته، دلستانم با خس و خار دل خود را چگونه شاد دیرم
• دلا، خوبان دل خونین پسندند دلا خون شو ، كه خوبان این پسندند
• متاع كفر و دین بی مشتری نیست گروهی آن ، گروهی این پسندند
• ندونم لوت و عریونم كه كرده خودم جلادو بی جونم كه كرده
• بده خنجر كه تا سینه كنم چاك ببینم عشق بر جونم چه كرده
• بشم، واشم از این عالم بدر شم بشم از چین و ماچین دورتر شم
• بشم از حاجیان حج بپرسم كه این دیری بسه یا دورتر شم
• اگر دل دلبره ، دلبر كدمه؟ وگر دلبر دله ، دل را چو نومه؟
• اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم كه این چونست و آن چون
• یكی را داده ای صد گونه نعمت یكی را قرص جو آلوده در خون
• مرا نه سر نه سامان آفریدند پریشانم پریشان آفریدند
• ز دست دیده و دل هر دو فریاد كه هر چه دیده بیند دل كند یاد
• بسازم خنجری نیشش ز پولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

مشاور : مجتبي رضواني | پرسش : يکشنبه 17/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 18/12/1382 | | | 0 سال | هنري | تعداد مشاهده: 9 بار

تگ ها :

UserName