کد: 52370

پرسش

من هروقت كه وارد اینترنت تبیان میشوم
بعد از نیم ساعت قطع می شود
ملی در سایتهای دیگر اینطور نیست

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : جمعه 15/12/1382 | پاسخ : جمعه 15/12/1382 | | | 0 سال | اينترانت | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName