کد: 52351

پرسش

قسمت امیل رای گا ن خراب است
شمابهیكی از بچه ها گفتیدكه به قسمت معاینه
فنی مراجعه كند میشود ادرس قسمت معاینه
را بنویسید

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : جمعه 15/12/1382 | پاسخ : جمعه 15/12/1382 | | | 0 سال | اي ميل | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName