کد: 52302

پرسش

به نام خدا
بفرمائید آیا در قوانین مواردی وجود دارد كه بتوان ابطال سند نمود یا خیر؟
در صورت اول ایا ممكن است بفرمائید در چه مواردی؟
از لطفی كه می فرمائید متشكرم
تقی احمدی

پاسخ

مشاور : آقای قدوسي | پرسش : جمعه 15/12/1382 | پاسخ : جمعه 15/12/1382 | | | 0 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName