کد: 52081

پرسش

لطفا طرز برپایی اینترانت را توسط رایانه های شخصی توضیح دهید.

پاسخ

برای این كار نرم افزار هایی وجود دارند كه متاسفانه در مورد نسخه های موجود آنها در ایران اطلاعاتی ندارم.
ملانژاد

مشاور : ساده دل | پرسش : پنج شنبه 14/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 20/2/1383 | | | 0 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName