کد: 52080

پرسش

من سی دی هدیه فجر را در یافت نموده ام روی پاكت
آن در باره سی دی ویژه نامه شماره یك است ولی داخل
آن یك سی دی آموزش قرآن است

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : پنج شنبه 14/12/1382 | پاسخ : پنج شنبه 14/12/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName