کد: 52078

پرسش

دودایره هم مركز وجود دارد با شعاع های مختلف كه وتر دایره بزرگتر به اندازه ده سانتی متر و مماس بر دایره كوچكتر رسم شده مساحت دایره بزرگتر را منهای مساحت دایره كوچكتر محاسبه كنید

پاسخ

(به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.)

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 14/12/1382 | پاسخ : جمعه 22/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 69 بار

تگ ها :

UserName