کد: 52075

پرسش

با عرض سلام:
1)چرا كشور ایران با داشتن تنوع آب و هوایی
بسیار مناسب خاك حاصلخیز-كوهستانهای برافراشته- آب فراوان-به خصوص منابع بسیار غنی نفت-گاز-زغال سنگ-سنگآهن-مس- طلاو....هنوز باتوسعه فاصلهی زیادی دارد؟

پاسخ

برای توسعه غیر از داشتن منابع فراوان ( چه منابع طبیعی چه منابع اقتصادی مانند در آمد ملی و ... ) به چیز های بسیار دیگری نیز از جمله میزان رشد آموزشی ( در صد افراد با سواد )میزان رشد جمعیت رشد بهداشت و ... و مهمتر از همه توانایی مدیریت منابع طبیعی و انسانی نیاز است .

مشاور : | پرسش : پنج شنبه 14/12/1382 | پاسخ : شنبه 16/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName