کد: 51956

پرسش

نمیدونم معتاد اینترنت شدم
تورو خدا یك كاری بكنید
خسته شدم

پاسخ

دوست گرامی،
برای رهایی از این اعتیاد بهتر است كم كم شروع كنی و سعی نكنی كه یك باره آنرا ترك كنی ،چون ممكن است نتوانی و از خودت ناامید شوی.
شما سعی كن از مقدار مدتی كه در ساعات مختلف پای كامپیوتر می نشینی كم كنی. یعنی ببین در چه مواقعی و هر موقع چه مدت پای دستگاه هستی. سعی كن بسته به میزان كشش خودت، هر دفعه از دفعه قبل مشابه آن كمتر بنشینی و هر بار كه موفق می شوی و این میزان را كمتر از دفعات قبل می كنی برای خودت یك پاداشی در نظر بگیر حالا این پاداش می تواند از خرید یك خوراكی و نوش جان كردن آن باشد تا هر مورد دیگری كه به نوعی باعث شادی و خوشحالی شما می شود. همین امر باعث می شود كه هر بار از كم كردن مدت زمان نشستن پای كامپیوتر رضایت داشته باشی و این كار را ادامه بدهی تا انشاء الله به یك حد معقول در روز برسد و برای كارهای ضروری ( و گاه تفریح ) از كامپیوتر بهره ببری .
به امید موفقیت تو .كارشناس بخش اجتماعی ( كد 1 )

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : چهارشنبه 13/12/1382 | پاسخ : پنج شنبه 3/2/1383 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName