کد: 51719

پرسش

بزرگ نمائی یعنی چه

پاسخ

بزرگ نمایی یك دستگاه ، یعنی نسبت طول تصویر به طول شی .
مثلا بزرگ نمایی یك آینه برابر با حاصل تقسیم ، طول تصویر به طول جسم است . اگر به فرض ، طول تصویر 10 سانتی متر و طول جسم 5 سانتی متر باشد ، بزرگ نمایی آینه 2 می باشد .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : سه شنبه 12/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 12/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName