کد: 51717

پرسش

جواب سوال 47975 مرا قانع نكرد و حق را به سوال كنند همیدهم.

پاسخ

بسیار خوب، پس یكی به نفع كاربر 47975.

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : سه شنبه 12/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 13/12/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName