کد: 51657

پرسش

1)در یك حركت نوسانی جسم در مبدا زمان در بعد ماكزیمم است در این حركت حداقل زمانی كه طول میكشد تا بعد حركت برابر نصف دامنه ی نوسان باشد چقدر است؟
2)نوسانگر ساده ای روی پاره خط (الف د)
در دو طرف مبدا تعادل (ب)نوسان میكند اگر (ج د ) برابر (ج ب)بوده و نوسانگر (ج د) را در مدت2 /0 ثانیه طی كند دوره ی نوسان چند ثانیه است؟
._______________.________.________.
الف ب ج د

پاسخ

پاسخ این سوال ساده است
شما با معادله یك حركت هماهنگ ساده آشنایی دارید . خب اگر مقدار X را مساوی با یك دوم A قرار دهید ، به راحتی با ساده كردن A از دو طرف ، با یك معادله ساده مثلثاتی روبرو خواهید شد كه به راحتی از آن مقدار زمان را می توانید به دست آورید .
قسمت دوم نیز روشی مشابه دارد . با توضیحاتی كه شما دادید مقدار (ج د ) برابر با یك دوم A است . در اینجا نیز باید مقدار X را مساوی یك دوم A قرار دهید با این تفاوت كه در اینجا مقدار زمان را دارید و می توانید به راحتی با یك معادله مثلثاتی ، مقدار دوره نوسان را به دست آورید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 11/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 18/12/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName