کد: 51624

پرسش

ایا پیوند یونی قوی تر از نیروی جاذبه ی بین مولكولی است؟

پاسخ

پیوند یونی از جمله‌ی قویترین پیوندها است و از نیروهای جاذبه‌ی بین مولكولی نیز قویتر است.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : دوشنبه 11/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 13/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName