کد: 51576

پرسش

در خصوص نماز است مگر نمی گویند كه در نماز باید یك سوره ی كامل خوانده شود ÷س درنماز غفیله و ... چرا سوره ی كامل خوانده نمی شود .
آیا می شود مثلا نیت نماز وحشت كرد ولی آن را مثل نمازهای عادی خواند ؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
در نمازهای مستحبی می توان سوره را ترك كرد؛ حتی اگر آن نماز مستحبی به واسطه نذر واجب شده باشد باز می توان سوره را نخواند؛ ولی در نمازهای مستحبی به خصوصی ـ مثل نماز وحشت و نماز غفیله و... ـ كه قرائت سوره خاص و یا آیه خاصی در ضمن شرایط آن ها آمده است، باید به دستور آن عمل شود.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : دوشنبه 11/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 19/12/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName