کد: 51569

پرسش

اگر كوه یخی درآب باشدوتابستان مقداری از
آن آب شود چه مقدار از كوه یخی درآب است چند درصد؟ با توجه به قانون ارشمیدس اگر بشود كامل وسریع به من جواب بدهید .
باتشكر رضاناجیان

پاسخ

اطلاعات سوال شما ناقص است .
قانون ارشمیدس می گوید هر جسمی وارد سیالی شود ، به اندازه وزن سیال هم حجم جسم از وزن جسم كاسته می شود كه این در واقع همان نیروی ارشمیدس است .
اگر منظور شما از آب ، آب دریا باشد باید حجم كوه یخی مشخص باشد تا بتوان درصدی را كه در آب است محاسبه نمود .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 11/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 12/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName