کد: 51483

پرسش

علت اصلی عقب ماندگی اقتادی كشورمان چیست

پاسخ

امروزه دلایل گوناگونی برای تفاوت میان تواناییهای اقتصادی كشورها بیان شده است برخی تئوریها دلیل این تفاوت را بر عدم توانایی و كار آیی یك ملت می دانند برخی آنرا نتیجه استعمار كشورهای پیشرفته می دانند برخی دیگر این عقب افتادگی را تنها یك تاخیر زمانی دانسته معتقدند با گذشت زمان این مسئله بر طرف خواهد شد.
امروزه كشورهای جهان را بر سه دسته بدون توسعه در حال توسعه و توسعه یاته تقسیم می كنند كه كشور ما در دسته دوم جای دارد اما با توجه به آنچه در آغاز گفتم دلیل آن یك مسئله ساده نیست بلكه شبكه پیچیده ای از مسائل باعث طبقه بندی یك كشور در هر كدام از رده های فوق می شوند این شبكه شامل منابع ، موقعیتهای استراتژیك ، امكانات مالی ، تاریخ ، فرهنگ و حتی سیستم آموزش و ارتباطات یك كشور می شود برای آگاهی بیشتر در این زمینه باید به مطالعه نظریههای توسعه و تاریخ جهان سوم بپردازید.

مشاور : | پرسش : يکشنبه 10/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 13/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName