کد: 51454

پرسش

فرمول v=E1-Ir2چیست ودرچه هنگامی صادق است

پاسخ

فرمول شما مربوط به یك مساله خاص است و فقط با دیدن مساله می توان آنرا توجیه كرد .
E1 یك نیروی محركه است كه توسط یك مولد تولید می شود و r2 هم مقاومت داخلی یك مولد دیگر است كه باعث افت پتانسیل شده و مقدار Ir2 را از نیروی مولد تولیدی كم می كند .
پس باید ابتدا صورت مساله را بیان كنی تا بشود دقیقا در مورد آن توضیح داد . این فرمول یك فرمول ثابت و همیشگی نیست فقط مروبط به یك مساله خاص است .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 10/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 12/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName