کد: 51404

پرسش

salam moshavere mohtaram
lotfan adresse tamame ayati ra ke dar rabe te ba gheflat dar qoran karim amade ast bedahid.
ba tashakor
khoda negahdar

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
آیات زیر در قرآن از جمله آیاتی است كه در آن ها به غفلت اشاره شده است:
1. آیه 116 از سوره مباركه "هود".
2. آیه 16 از سوره مباركه "أسری".
3. آیه 28 از سوره مباركه "كهف".
4. آیه 108 از سوره مباركه "نحل".
5. آیه 7 از سوره مباركه "روم".
6. آیه 6 از سوره مباركه "یس".
7. آیه 5 از سوره مباركه "احقاف".
8. آیات 7، 39 از سوره مباركه "مریم".
9. آیات 3، 13 از سوره مباركه "یوسف".
10. آیات 131، 156 از سوره مباركه "انعام".
11. آیات 1، 2، 97 از سوره مباركه "انبیاء".
12. آیات 7، 8، 92 از سوره مباركه "یونس".
13. آیات 136، 146، 172، 179، 205 از سوره مباركه "اعراف".
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : يکشنبه 10/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 19/12/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName