کد: 51373

پرسش

نحوه تغذیه فردی كه تحت شیمی د رمانی می باشد چگونه است؟

پاسخ

با سلام ، دوست عزیز داروهایی كه در شیمی درمانی استفاده می شوند فقط روی بافت سرطانی اثر نمی گذارند ، بلكه روی سلول های طبیعی و سالم بدن هم اثر گذاشته و در نتیجه اندام های اصلی بدن دچار مسمومیت شده و دریافت غذایی فرد دچار مشكل می شود و این موضوع اثرات منفی روی تغذیه فرد دارد.فرد دچار خشكی دهان ، ترك لب و التهاب مری شده و دچار اشكال در دریافت غذا می شود. البته اثرات جانبی این داروهاه بستگی به دوز داروی مصرفی، دوره درمان و پاسخ فرد به آن دارو دارد.فرد دچار تهوع و استفراغ شده و داروهای ضد تهرع به فرد داده می شود.
د رمورد تغذیه چنین فردی مطمئناً پزشكی كه فرد را درمان می كند، رژیم مناسب را می دهد. حال اگر پزشك شما تغذیه خاصی را سفارش كرده برای ما در صورت دلخواه بنویسید تا ما آن ارا برایتان تنظیم كنیم.
كارشناس تغذیه تبیان

مشاور : خانم ولدخاني | پرسش : يکشنبه 10/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 19/1/1383 | | | 0 سال | تغذيه | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName