کد: 51241

پرسش

من هر چه میخواهم ایمیل بسازم
نمیتوانم در توضیهات میگوید كلمه
و گزینهCreateAccount را كلید كنید
ولی چنین كلمه وجود ندارد
به جز كلمه sing in كلمه وجود نداره

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : شنبه 9/12/1382 | پاسخ : شنبه 9/12/1382 | | | 0 سال | اي ميل | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName