کد: 51185

پرسش

چرا تصویر دوربین فیلم برداری در فیلم ها هنگامی كه دوربین در برابر آینه قرار دارد در آینه نمی افتد (ترجیح با رسم شكل)

پاسخ

به نظر می رسد سوال شما درست نمی باشد .
شاید خودتان هم در فیلم های مختلف دیده باشید كه چگونه یك فیلم بردار توسط آینه از خودش فیلم برداری می كند و یا تصویر خودش به سبب وجود آینه در فیلم وجود دارد .
لطفا منظور خود را واضح تر بیان نمایید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : جمعه 8/12/1382 | پاسخ : شنبه 9/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName