کد: 51123

پرسش

راجع به مجانبهای توابع كسری تابع هموگرافیك

پاسخ

با سلام
در توابع هموگرافیك داریم :
y= ax+b/cx+d برای این تابع دو مجانب وجود دارد یكی مجانب افقی است یعنی وقتی در تابع x به سمت بی نهایت میل كند كه می شود : y=a/c و دیگری مجانب قائم كه برای آن تابع به بی نهایت میل می كند و برابر ریشه مخرج است : x=-d/c

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : جمعه 8/12/1382 | پاسخ : شنبه 9/12/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName