کد: 51099

پرسش

به نام خدا
با سلام وخسته نباشید
چرا قابلیت انحلال KBrاز KCl بیشتر است ؟

پاسخ

از آنجا كه اندازه‌ی كلر كوچكتر از برم است، وقتی این دو اتم به یون تبدیل می‌شوند، تراكم بار روی كلر بیشتر از تراكم بار روی برم است. منظور از تراكم بار نسبت بار به مساحت سطح یون می‌باشد.
در تركیبات یونی، هر چه تراكم بار بیشتر باشد، ساختمان بلوری تركیب پایدارتر و در نتیجه درهم شكستن آن دشوارتر می‌شود.
اگر به انتالپی تشكیل این دو تركیب نیز نگاهی بیاندازیم، این مسئله كه ساختمان پتاسیم كلرید پایدارتر از پتاسیم برمید است، تایید می‌شود. انتالپی تشكیل پتاسیم كلرید برابر 2/104- كیلوژول بر مول است، در حالیكه انتالپی تشكیل پتاسیم برمید مقدار 2/94- كیلوژول بر مول را دارد. این نشاندهنده‌ی این است كه پتاسیم كلرید پایدارتر است و درنتیجه برای غلبه بر ساختمان بلوری آن نیروی بیشتری لازم است. ولی در عوض ساختمان پتاسیم برمید راحت‌تر به وسیله‌ی مولكولهای حلال درهم می‌شكند و درنتیجه قابلیت حلالیت آن بالاتر است.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : جمعه 8/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 10/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName