کد: 51091

پرسش

به نام خدا
با سلام وخسته نباشید
چنانچه در صورت قرار گرفتن رسانا در یك میدان خارجی میدان در داخل رساناها همواره صفر باشد و در صورت به وجود آمدن اختلاف پتانسیل به سرعت بارها جابجا شوند و همه جا مجدداً هم پتانسیل شود پس چگونه می توان بار الكتریكی را در یك رسانا القا كرد ؟

پاسخ

مطالب شما بسیار پراكنده و نامنظم بیان شده است .
یك رسانا وقتی در یك میدان مغناطیسی قرار گیرد ، اگر در میدان حركت كند ، در آن جریان به وجود می آید . حال اگر این رسانا در یك مدار نباشد خب هیچ جریانی در آن به وجود نمی آید . چون مداری برقرارنیست كه جریانی داشته باشد .
اما اگر یك جسم مقابل یك میدان مغناطیسی قرار گیرد ، میدان مغناطیسی در جسم (اگر رسانا باشد) القا می شود .و جسم خاصیت مغناطیسی پیدا می كند .
حال نمی دانم منظور شما كدام یك از موارد بالا می باشد .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : جمعه 8/12/1382 | پاسخ : شنبه 9/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName