کد: 50905

پرسش

مرجع المپیاد؟

پاسخ

متاسفانه مرجع به خصوصی سراغ ندارم . البته نمی دانم چنین چیزی وجود دارد یا نه چون فلسفه المپیاد اینست كه كتاب مشخصی نداشته باشد و هر كس باهوشتر است و عمیق تر فكر میكند در آن موفق شود .، البته سوالات المپیادهای مختلف به صورت كتاب موجود است .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 6/12/1382 | پاسخ : پنج شنبه 7/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName