کد: 50791

پرسش

چرا بخشهای سایت را بر اساس تاریخ مرتب نمی كنید
مثلا مطالب مطالب روزانه اعضا حتما باید بر اساس روز
باشد تا بتوان مطالب ثبت شده چند روز به این طرف را دید.

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : چهارشنبه 6/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 6/12/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 10 بار

تگ ها :

UserName