کد: 50695

پرسش

لطفا اگر امكان دارد وقت قسمت چت را محدود نكنید.
اگر دلیل خاصی دارد آن را می توانید به ایمیل من ارسال كنید.
با تشكر.
دوست دار شما حیسا.

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : سه شنبه 5/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 5/12/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName