• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 50677

پرسش

برای انكه بخواهیم تغییرانتال÷ی واكنش سوختن متان را اندازه گیری گنیم از چه گرماسنجی(لیوانی یا بمبی) استفاده می كنیم؟چرا؟

پاسخ

برای اندازه گیری تغییر انتالپی واكنش سوختن متان باید از گرماسنج بمبی استفاده نمود. این مطلب به طور كامل در صفحات 64 و 65 كتاب شیمی 3 توضیح داده شده است. به طور كلی برای اندازه‌گیری دقیق گرمای سوختن هر ماده‌ای از گرماسنج بمبی استفاده می‌شود. گرماسنج لیوانی برای اندازه‌گیری تغییر انتالپی واكنشهایی استفاده می‌شود كه آن واكنشها در محیط آبی ( آب یا هر حلال دیگر) انجام می‌شوند، در حالیكه واكنشهای سوختن در محیط آبی انجام نمی‌شوند. سوختن، واكنش ماده با اكسیژن است.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : سه شنبه 5/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 10/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 45 بار

تگ ها :

UserName