کد: 50599

پرسش

چرا علمی كاربردی (پودمانی) معافییت
تحصیلی ندارد؟

پاسخ

قانون كه چرا ندارد.

مشاور : آقاصالح | پرسش : دوشنبه 4/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 5/12/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName