کد: 50375

پرسش

برای درس ریاضی در روز چه مقدار مطالعه كافی است؟

پاسخ

نا مربوط

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 3/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName