کد: 50369

پرسش

چرا خشی مثل (رمی یا مثل دعو)صرف نمی شود لطفا توضیح دهید
با تشكر

پاسخ

دوست خوبم سلام:
این سه فعل هركدام بر وزن یكی از اوزان ثلاثی مجرد است:
خشی : فَعِلَ _ یَفعَلُ .
رمی : فَعَلَ _ یَفعِلُ .
دعو : فَعَلَ _ یَفعُلُ .
بنابراین همانطور كه در صفحات 202 و 203 و 204 كتاب عربی3 رشته ادبیات می بینید هر كدام طبق وزنی كه دارند اعلال می پذیرند و تغییر می كنند.
موفق باشید.

مشاور : دباغيان | پرسش : يکشنبه 3/12/1382 | پاسخ : شنبه 9/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName