کد: 50272

پرسش

لطفا در مورد نحوه كار، قیمت و وزن عمق سنج لیزری توضیح دهید.
با تشكر

پاسخ

لطفا به سایت زیر مراجعه نمایید و سپس با توجه به توضیحات و مطالب آن در سایت google مطالب بیشتر را در صورت نیاز جستجو نمایید . http://www.irangeomatic.org/sur1.htm

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 3/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 38 بار

تگ ها :

UserName