• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 50204

پرسش

چرا تركیباتی مانند كلرید لیتیم در مجاورت با آتش رنگ شعله را تغییر میدهند؟

پاسخ

هر عنصری برای خود یك طیف نشری خطی بخصوص دارد كه مانند اثر انگشت در انسان، مختص خود عنصر است. فلزات قلیایی از جمله لیتیم نیز دارای یك طیف نشر خطی می‌باشند. این فلزات در شعله خیلی زود شروع به تایش می‌كنند و درنتیجه رنگ شعله را تغییر می‌دهند. مكانیسم آن هم به این صورت است كه هر گاه نور یا گرما به عنصر مربوطه تابانده شود، این عنصر از حالت پایه به حالت برانگیخته می‌رود. یعنی یك یا چند الكترون از آن با جذب انرژی، از سطح انرژی پایه خود به سطح انرژی بالاتری می‌روند و بالاصطلاح می‌گوئیم عنصر برانگیخته شده است. این حالت برانگیخته ناپایدار است و الكترون خیلی زود با نشر یك تابش به حالت پایدار قبلی خود بازمی‌گردد. ما این بازگشت را به صورت یك نور مرئی و تغییر رنگ شعله‌ی آتش مشاهده می‌كنیم. كلرید لیتیم، یك تركیب یونی است و هم یون كلر و هم یون لیتیم می‌توانند تابش داشته باشند. یونهای دیگر نیز به شعله رنگ‌های متنوعی می‌دهند و از قدیم از آنها در آتش‌بازی استفاده می‌شود. به عنوان مثال تركیبات مس، رنگ آبی شعله را سبز می‌كنند.نمكهای استرانسیم، باریم ، منیزیم و آلومینیم نیز تركیب رنگ درخشنده‌ای به جرقه‌های آتش می‌دهند.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 2/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 112 بار

تگ ها :

UserName