• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 50189

پرسش

1در چه باب هایی فعل ها لازم و در چه باب هایی متعدی هستند
2لطفا یك كتاب تست خوب درباره ی عربی به من معرفی كنید
با تشكر فراوان ازشما

پاسخ

برای پاسخ به این سوال شما باید با دو مورد آشنا باشید الف - تعریف فعل متعدی: فعل متعدی فعلی است كه معنای آن با مفعول كامل میشود . ب - آشنایی با مصادر و ابواب مزید: مصادر بابهای مزید عبارتند از افعال ، تفعیل ، مفاعله ، تفعّل ، تفاعل ، افتعال ، انفعال ، استفعال . توجه : البته بابهای افعال و تفعیل مشهور ترین ابوابی هستند كه برای متعدی كردن فعل لازم به كار می روند مانند : خرج ( خارج شدن ) === باب افعال ===اخراج ( خارج كرد) نزل ( نازل شد )=== تفعیل === اَنْزَل ( نازل كرد ) حال برای بررسی بابها ی دیگر به یك مثال از قرآن كریم توجه فرمایید تشخیص مطلب به عهده شماست . باب افعال : انا انزلنا ه فی لیله القدر = ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم ( سوره قدر ) باب تفعیل:انا نحن نزلناه علیك القرآن تنزیلا = ما قرآن را به تدریج بر تو فرو فرستادیم( سوره انسان-23 ) باب مفاعله:و شاركهم فی الاموال و الاولاد = تو با ایشان در مال و فرزندانشان شریك هستی . ( اسراء-64 ) باب تفعل:قل هل یستوی الاعمی و البصیر افلایتفكرون = بگو آیا كور و بینا مساویند آیا تفكر نمی كنید . ( سوره انعام 50 ) باب تفاعل:تعاونوا علی البر و التقوی = یكدیگر را به بر ونیكی یاری دهید .(سوره مایده 2) باب افتعال : واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا = همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید ( آل عمران ـ 103 ) باب انفعال : فانفجرت منه اثنتا عشره عینا = 12 چشمه جوشان از دل سنگ بیرون آمد ( بقره – 60) باب استفعال : و نرید ان نمن علی الذین استضعفو فی الارض = ما اراده كردیم تا بر ضعیف نگاه داشته شدگان منت گذاریم (قصص – 5 ) حال با توجه به موارد فوق آیا قادرید كه بفرمایید كدام باب ها فعل لازم را متعدی میكنند ؟
در مورد كتاب تست فكر می كنم كتابهای آیندگان و منشور دانش به شما كمك كند. موفق باشید.

مشاور : دباغيان | پرسش : شنبه 2/12/1382 | پاسخ : شنبه 9/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 68 بار

تگ ها :

UserName