کد: 50138

پرسش

چرادر محیط كتابخانه فونتها به صورت نا خوانا دیده میشود(به صورت حروف انگلیسی هستند)؟
با تشكر

پاسخ

مشاور : حسيني | پرسش : شنبه 2/12/1382 | پاسخ : شنبه 2/12/1382 | | | 0 سال | فني سايت | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName