کد: 50121

پرسش

ببخشید شما زنید یا مردید؟

پاسخ

این بخش هم مشاور خانم دارد و هم مشاور آقا. ولی من كه الآن دارم جواب شما را می دهم خانم هستم.

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : شنبه 2/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName