• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 50064

پرسش

سلول

پاسخ

جانداران با یكدیگر متفاوت هستند ولی در یك چیز با هم شتراك دارند و آن این است كه همه از سول شكیل شده اند. هر سلول مركز كنترلی به نام هسته دارد. درهسته رمزهایی وجود دارد كه ویژگی های هر جاندار از آن بوجود می آید. به این رمز DNA می گویند. هیچ دو جانداری DNA یكسانی ندارند. مگر در دوقلوهای همسان. بیرون از هسته سلول ماده ای ژله مانند
به نام سیتوپلاسم وجود دارد. در سیتوپلاسم غذا و بسیاری از مواد دیگر جای دارند.می توان سیتوپلاسم را به كارخانه ای شبیه كرد كه در آن مواد لازم برای رشد و نمو و حیات یك جاندار تهیه و تولید می شود. در گیاهان سیتوپلاسم حاوی ماده ها سبز رنگی به نام كلروپلاست می باشد. در كلروپلاست ها نیز ماده سبزرنگ كلروفیل وجود دارد كه انرژی خورشید را جذب می كند. گیاهان از این انرژی برای غا سازی از مواد خام استفاده می كنند. سیتوپلاسم با پرده نازكی به نام غشاء سلولی دربرگرفته شده است. غذا و مواد زائد می تواند از این عشا عبور كنند. در سلولهای گیاهی در بیرون غشا سلولی دیواره كلفتی كه از ماده سختی به نام سلولز ساخته شده وجود دارد. در سلولهای جانوری این دیواره سلولی وجود ندارد. بنابر این سلولهای گیاهی از سلولهای جانوری محكم تر می باشند. بزرگترین سلولی كه می توان بدون میكروسكوپ آن را دید یك تخم مرغ است. بله تعجب نكنید حتما به آن و داخلش توجه كنید و سعی كنید هسته غشا و سیتوپلاسم را در آن پیدا كنید.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : جمعه 1/12/1382 | پاسخ : شنبه 2/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 79 بار

تگ ها :

UserName