کد: 50017

پرسش

بد بود اما خوب شد.امیدوارم بهتر بشه.

پاسخ

منظورتان ماییم؟ اگر این طور است خوشحال می شویم انتقادها ( و پیشنهادها ) یتان را بشنویم.

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : جمعه 1/12/1382 | پاسخ : جمعه 1/12/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName