کد: 499

پرسش

هنوز صفحه خدمات شما راه اندازی نشده و نمیتوان از ان استفاده كرد چرا

پاسخ

با سلام
عزیز بیننده، بخش خدمات خیلی وقت است كه فعال شده است .اگر مشكلی هست بفرمایید پاسخگو خواهیم بود.

مشاور : طالبی | پرسش : جمعه 6/10/1381 | پاسخ : جمعه 6/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName