کد: 49888

پرسش

ببخشید جناب
من در مورد خواص لگاریتم كمك می خواهم
من از شما متشكر خواهم شد كه تمام خواص لگاریتم و موارد المپیادی آن بیشتر توضیح بدهید.

پاسخ

(به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.)

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 30/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 6/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 119 بار

تگ ها :

UserName