کد: 49488

پرسش

احمد كاری را5روزه و علی كاری را 7روزه انجام می دهند اگر هر دو باهم كار كنند كار را چند روزه انجام میدهد

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود، جواب را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : سه شنبه 28/11/1382 | پاسخ : شنبه 16/12/1382 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName