کد: 49463

پرسش

خورشید ظاهرا از مشرق به مغرب حركت می كند و هنگام ظهر درست بالای سر ما ومتمایل به جنوب است به جز دو روز از سال كه نه به درستی بالای سر ماست و نه متمایل به جنوب است ،آن دو روز كدام است؟

پاسخ

سوال شما نا مفهوم است !! نه بالای سرما ونه متمایل به جنوب یعنی چه ؟
در ضمن شما در كدام قسمت جغرافیایی زمین هستید ؟ چه فصلی و...

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : سه شنبه 28/11/1382 | پاسخ : سه شنبه 28/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName