کد: 49238

پرسش

لطفا در قسمت كتابخوانه تعداد كتاب ها را گسترش دهید و كتابهای علمی بیشتری در آن قرار دهید.

پاسخ

با سلام !
به چشم حتما پیشنهاد شما را با مسوولین این بخش در میان خواهیم گذاشت
موفق باشید

مشاور : طالبی | پرسش : يکشنبه 26/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 27/11/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName