کد: 49102

پرسش

اولین كسی كه با اشعه ایكس از دی_ان _ا عكس برداری نمود چه كسی بود ؟

پاسخ

در سال 1938 توسط فرانكلین و ویلكینز صورت گرفت.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : شنبه 25/11/1382 | پاسخ : شنبه 25/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName